Хиралност је геометријска особина неких молекула и јона. Хирални молекул / јон није на површини на својој огледалној слици. Присуство асиметричног центра угљеника је једна од неколико структурних особина које индукују хиралност у органским и неорганским молекулима.
Поједини енантиомери се често означавају као десничари или леворуке. Хиралност је суштински важна при разматрању стереокемије у органској и неорганској хемији. Концепт је од великог практичног значаја јер је већина биомолекула и фармацеутских производа хирална.
Многи биолошки активни молекули су хирали, укључујући природне аминокиселине (грађевинске блокове протеина) и шећере. У биолошким системима већина ових једињења има исту хиралност: већина аминокиселина је леворотаторна (л), а шећери су декстроротични (д). Типични природни протеини су направљени од л-амино киселина и познати су као левак протеини; сразмерно ретка д-амино киселина производи праве протеине.

Приказивање свих 4 Резултати