Пиримидин је ароматично хетероциклично органско једињење слично пиридину. Један од три дијазина (шесточлани хетероцикли са два атома азота у прстену) има атоме азота на позицијама КСНУМКС и КСНУМКС у прстену: КСНУМКС Остали диазини су пиразин (атоми азота на позицијама КСНУМКС и КСНУМКС) и пиридазина (атоми азота на положају КСНУМКС и КСНУМКС). У нуклеинским киселинама три врсте нуклеобаза су деривати пиримидина: цитозин (Ц), тимин (Т) и урацил (У).

Приказивање свих 9 Резултати